Friday, 30 December 2011

Adab dengan pemimpin

Konsep Pemimpin
 Pemimpin ialah orang yang
 dipertanggunjawabkan memimpin
 sekumpulan manusia atau
Sesebuah organisasi.

Tanggungjawab Pemimpin Terhadap 
Rakyat dan Ahlinya
1   Menjaga agama
–  Pemimpin wajib memastikan syariat Islam dapat ditegakkan dan pentadbiran negara dijalankan berdasarkan syariat Islam.
2   Berlaku adil
–  Pemimpin wajib menegakkan keadilan
3   Menyediakan keperluan asas
              -  Pemimpin berkewajipan menyediakan keperluan       
                 asas kepada rakyat seperti keperluan makanan   
                 yang cukup, tempat tinggal, peluang pekerjaan  
                 dan pendidikan

 
Adab Rakyat dan Ahli Kepada Pemimpin 
1.Mentaati pemimpin
-    Rakyat wajib mentaati pemimpin selagi pemimpin tidak menyuruh mereka melakukan perkara maksiat.
-    Ketaatan mesti diberikan oleh rakyat dalam perkara
2. Sokongan yang padu
-   Segala polisi dan projek yang dijalankan oleh kerajaan tidak dapat dilaksanakan tanpa sokongan daripada rakyat.
-   Rakyat perlu memberi sokongan padu kepada projek yang membawa faedah.
3. Membantu pemimpin
  –Rakyat mesti bersungguk-sungguh membantu pemimpin dalam mencapai wawasan negara.
  –Cita-cita pemimpin tidak akan tercapai tanpa bantuan rakyat.
4. Menasihati pemimpin dengan cara yang baik
   –Pemimpin adalah manusia biasa dan tidak lati daripada melakukan kesilapan.
   –Sekiranya rakyat hendak menasihati pemimpin, hendaklah menegur pimimpin dengan cara dan saluran yang baik.

 KESAN TIDAK TAATI PEMIMPIN
          • Apabila rakyat tidak mentaati pemimpin ,
           mereka tidak dapat melaksanakan tugas dengan lancar.
       • Kesempatan ini akan digunakan oleh musuh negara   
           untuk melemahkan ekonomi dan menjejaskan negara.
 

1 comment:

  1. Jumpa akhirnya tanggungjawab rakyat kepada pemimpin , last point untuk assignment , yeayy ~ ^^

    ReplyDelete

Pages